Οι κριτικές του κοινού

Manifesto

Χορός
Διαρκεια : 50 '

Χορογρ.:Ιωάν. Πορτόλου
Χορεύουν: Ιωάν. Αποστόλου, Γ. Νικολαΐδης, Αλ. Νούσκας‐Βαρελάς, Θ. Ξυδιά, Στ. Σιάμου. Σκην.-κοστ.: Ιωάν. Τσάμη. Μουσ.: Αντ. Παλάσκας. Φωτ.: Τ. Παλαιορούτας.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό
banner