Οικονομικά στοιχεία

2024

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ
Ημερομηνία ανάρτησης 4/12/2023
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.1MB)

2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ημερομηνία ανάρτησης 4/12/2023
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.1MB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
Ημερομηνία ανάρτησης 21/11/2023
(WORD DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ημερομηνία ανάρτησης 4/8/2023
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021
Ημερομηνία ανάρτησης 28/7/2022
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ημερομηνία ανάρτησης 7/7/2022
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

2021

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 17/7/2021
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 17/7/2021
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 24/6/2021
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 12/1/2021
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 12/1/2021
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 03/12/2020
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 04/8/2020
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 25/2/2020
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.7MB)

2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. - ΜΕΙΩΣΗ Μ.Κ.
Ημερομηνία ανάρτησης 19/8/2019
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.7MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 17/7/2019
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Ημερομηνία ανάρτησης 31/5/2018
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

2017

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ημερομηνία ανάρτησης 9/7/2018
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 4.5MB)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία ανάρτησης 9/7/2018
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.4MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.6MB)

2016

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 7.5MB)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.8MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.6MB)

2015

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 1.7MB)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.8MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία ανάρτησης 22/09/2015
(DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Ημερομηνία ανάρτησης 17/06/2015
(DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.7MB)

2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(DOC, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.1MB)

2007

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.2MB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

2005

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.3MB)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(PDF, Μέγεθος Αρχείου: 0.5MB)

 

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15125
ΤΗΛ.: 210-6154200