Οι κριτικές του κοινού

Τέφρα και σκιά

Δράμα του Χάρολντ Πίντερ
Διαρκεια : 65 '

Σκηνοθ.:Γ. Σκεύας
Ερμηνεύουν: Δ Ήμελλος, Μ. Σκουλά. Μουσ.-ηχητ. σχεδ.: Σ. Τσιλαλή. Φωτ.: Κ. Μαραγκουδάκη.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό