Οι κριτικές του κοινού

Heliotopia

Performance Σωματικού Θεάτρου
Διαρκεια : 60 '

Σκηνοθ.-χορογρ.:Κ. Κόκκαλη
Ερμηνεύει: Ειρ. Φαναριώτη. Σύνθεση κι εκτέλεση μουσ.: Κ. Πολέμη. Σκην.-κοστ.: Τζ. Ηλιοπούλου, Αλ. Γαρνάβος. Φωτ.: Αλ. Αναστασίου.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό