Οι κριτικές του κοινού

Four No Reason

Σκηνική Σύνθεση
Διαρκεια : 55 '

Χορογρ.-σκηνοθ.:Ν. Παλαιολόγου
Από την ομάδα New_ton Company.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό