Νερόμυλε… για σένα

Νερόμυλε… για σένα

  • Διάρκεια: 60'

Ένας παραδοσιακός νερόμυλος κινδυνεύει να αντικατασταθεί από ένα πολυτελές ξενοδοχείο σε αυτό το συμβολικό έργο για τη δύναμη της αγάπης.