Κλειδαρότρυπα

Κλειδαρότρυπα

  • Διάρκεια: 90'

Ένα έργο που μας υπενθυμίζει τις γνώμες, αντιλήψεις και κοινωνικά πρότυπα που κουβαλάμε, χωρίς να είναι δικά μας.


Ερμηνεύουν: Χρ. Καραπιπέρη, Γ. Κουκουβίνος, Μ. Κωστοπούλου, Ελ. Ορνεράκη. Σκην.-κοστ.: Μ. Καραφύλη.