Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)

Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)

  • Διάρκεια: 90'

Στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, οι υπόδουλοι Έλληνες επιχειρούν να ελευθερωθούν με έναν ξεσηκωμό στο εμβληματικό έργο για την αξία της ελευθερίας και της αυτοθυσίας.


Ερμηνεύουν: Τ. Γιαννόπουλος, Δ. Κανέλλος, Π. Λιανός, Κ. Μουταφτσής, Ειρ. Παπαδημάτου, Ορ. Τρίκας, Ελ. Φίλιππα. Διασκ.: Κ. Νικολαΐδη, Μ. Ιωνάς. Σκην.-κοστ.: Ν. Κασαπάκης. Μουσ.: Ν. Βενετσάνου. Φωτ.: Μ. Μπράτσης.

Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)
Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)
Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)
Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)
Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)
Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)