Μιντάτι

Μιντάτι

  • Διάρκεια: 90'

Χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν το εικαστικό τοπίο, δημιουργούν ένα αρχείο από ήχους και κινήσεις που φέρουν μνήμες χορών από τα βάθη του χρόνου αλλά και από το σήμερα, και σταδιακά ανοίγουν τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής. Μπορούμε να εφεύρουμε καινούργιους χορούς που θα μας εκφράζουν και νέες τελετουργίες που θα μας ενώσουν; Πώς θα ήταν μια τέτοια γιορτή; Θα μπορούσαμε όλοι «να βάλουμε ένα χεράκι» για να δημιουργηθεί; Αυτό σημαίνει άλλωστε «μιντάτι»: στα χωριά της Ηπείρου ήταν η σύναξη για να παραχθεί με τη βοήθεια όλων ένα έργο που είχε ανάγκη η κοινότητα. Το έργο γεννήθηκε υπό το φως αυτών των ερωτημάτων, βάζοντας στο κέντρο τις έννοιες της κοινότητας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης.


Χορεύουν: Ν. Σταματοπούλου, Ερ. Μαλκότσης, Ιωάν. Παρασκευοπούλου, Σ. Κουτσοπέτρου, Δ. Σανιδά-Κρεζία. Μουσικοί επί σκηνής-μουσ.: Γ. Γαργαλάς, Ν. Τσώλης. Σκην.: Β. Γεροδήμος. Κοστ.: Β. Ροζάνα. Φωτ.: Ν. Βασιλόπουλος.