Μεθοριακότητα

Η γκαλερί Citronne εισάγει μια ακόμη τρέχουσα προβληματική: τα ζητήματα που απορρέουν από τη ρευστή πραγματικότητα των ημερών μας, η οποία ανατρέπει παραδοσιακούς τρόπους ύπαρξης, ταυτότητας και βίου - εκουσίως ή ακουσίως. Στην έκθεση περιγράφεται το μεταβατικό στάδιο της εγκατάστασης από την μια συνθήκη στην άλλη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και οι συνεπαγόμενες "τελετουργίες". «Liminality» (=μεθοριακότητα) είναι όρος τον οποίο εισήγαγε ο Γάλλος εθνογράφος Arnold van Gennep στο βιβλίο του "Τελετουργίες Διάβασης" το 1909. Πρόκειται για το μεσαίο στάδιο του τριμερούς σχήματος "αποχωρισμός, μετάβαση, ενσωμάτωση στις τελετουργίες". Η έκθεση επανατοποθετεί την έννοια αυτή στο πλαίσιο των σύγχρονων βιωμάτων, συνέπεια των παγκοσμίων εξελίξεων. Τα έργα ανιχνεύουν την "μεθοριακότητα" μέσα από τέσσερα αδιόρατα περάσματα: την αρχιτεκτονική δομή, τον ρου της ιστορίας, την ενσωμάτωση της παράδοσης, καθώς και την εσωτερική βιωματική διαδικασία. Η έκθεση δεν ταυτίζει αυστηρά το έργο κάθε καλλιτέχνη με μία θεματική· τείνει όμως να το τοποθετεί σε έναν από τους τέσσερις αυτούς άξονες.


Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Γιώργος Γιατρoμανωλάκης, Μαρίνα Παπαδάκη, Ναταλία Παπαδοπούλου, Μάρω Φασουλή

Επιμέλεια: Βίκυ Τσίρου

Ναταλία Παπαδοπούλου, «Άλογα Άλογα», 2024, βίντεο, στιγμιότυπο, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery
Ναταλία Παπαδοπούλου, «Άλογα Άλογα», 2024, βίντεο, στιγμιότυπο, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery
Γιώργος Γιατρομανωλάκης, «The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings», 2018, φωτογραφία, διαστάσεις μεταβλητές, Παραχώρηση του καλλιτέχνη και της CITRONNE Gallery
Γιώργος Γιατρομανωλάκης, «The Splitting of the Chrysalis & the Slow Unfolding of the Wings», 2018, φωτογραφία, διαστάσεις μεταβλητές, Παραχώρηση του καλλιτέχνη και της CITRONNE Gallery
Μαρίνα Παπαδάκη, «Εξημέρωση 2», 2023, ακρυλικά σε καμβά, 150x120 cm, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery
Μαρίνα Παπαδάκη, «Εξημέρωση 2», 2023, ακρυλικά σε καμβά, 150x120 cm, Παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery
Μάρω Φασουλή, Άτιτλο, 2023, νήμα, υφαντό, σπρέι, παστέλ, 220x150 cm, Παρ αχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery
Μάρω Φασουλή, Άτιτλο, 2023, νήμα, υφαντό, σπρέι, παστέλ, 220x150 cm, Παρ αχώρηση της καλλιτέχνιδας και της CITRONNE Gallery