Μαρία Μπουρμπού & Διονύσιος Παππάς. Fluidity

Η διατομική έκθεση των Μαρία Μπουρμπού και Διονύσιου Παππά διατρέχει απρόσκοπτα τα πεδία της πραγματικότητας και της φαντασίας. Το εν εξελίξει φωτογραφικό έργο της Μπουρμπού, με τίτλο "Illusion, or the eighth place", εμπνευσμένο από το βιβλίο του Fernando Pessoa "Το βιβλίο της ανησυχίας", συλλαμβάνει ρεαλιστικά τοπία δίπλα στη θάλασσα μέσα από το πρίσμα της ουτοπίας. Ορισμένα έργα είναι τυπωμένα στο χέρι, άλλα είναι ψηφιακά επεξεργασμένα σε υψηλή αντίθεση και κάποια χρησιμοποιούν διπλές φιγούρες, κολάζ, μελάνι και ακρυλικά. Τα σκίτσα του Παππά απεικονίζουν το εφήμερο και το αμετάβλητο της ύπαρξης μέσα από άκρα και προσωπεία που λιώνουν σαν βούτυρο, ρευστά περιγράμματα και παραμορφώσεις. Τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα του, χρησιμεύουν ως μια μεταφορά για την αναγέννηση και τη μεταμόρφωση.