Υπάτια Κορνάρου & Ελισσάβετ Ευσταθίου. Forsaken Places

Η έκθεση φωτογραφίας είναι εμπνευσμένη από την διαχρονικότητα ενός εγκαταλελειμμένου χώρου-τόπου ο οποίος εσωκλείει την διήγηση ανθρώπινων ιστοριών. Ουσιαστικά παρουσιάζει το "ψυχογράφημα" ενός εγκαταλελειμμένου χώρου μέσω του "εννοιολογικού πλαισίου" και της "ντοκιμαντέρ καταγραφής". Ο χώρος είναι ένας τόπος συνάντησης με την εκάστοτε πραγματικότητα που τον περιέχει. Κάθε τόπος είναι ένας μοναδικός κόσμος. Οικείος ή ανοίκειος, με νοσταλγική ατμόσφαιρα, ηχοτοπία ή με την ταυτότητα μιας μνήμης είναι αναμφισβήτητα υποκειμενικά αντιληπτός αλλά υπαρκτός για όποιον βρίσκεται μέσα σε αυτόν. Ωστόσο η εξιστόρηση του ενέχει τον "κοσμοχώρο" της ανθρώπινης "αιώρησης". Η έκθεση έχει ως στόχο να επικοινωνήσει τον συνδυασμό, φωτογραφικού ντοκιμαντέρ και εννοιολογικής φωτογραφίας, προκειμένου ο/η θεατής/τρια να αναβιώσει τις συνθήκες των εγκαταλελειμμένων χώρων, αλλά συγχρόνως να διευρύνει την σκέψη του στην έννοια της "εγκατάλειψης". Στον ίδιο χώρο της έκθεσης φωτογραφίας "Forsaken Places" θα περιέχεται και μια έκθεση με εγκαταλελειμμένα αντικείμενα.