Κώστας Τσώλης. Οσμές χρόνου

Ο καλλιτέχνης επιχειρεί μια συνεκτική αναμόχλευση των ιστοριών που συναποτέλεσαν την Ιστορία του λεγόμενου σύντομου 20ού αιώνα, της εποχής των άκρων, σύμφωνα με τον ιστορικό Eric Hobsbawm. Ο καλλιτέχνης αποδομεί και εν συνεχεία αναδομεί, με τη μέθοδο των διαλεκτικών επικολλήσεων και μιας στρατηγικής χαρτοκοπτικής/χαρτοκολλητικής, φωτογραφίες και εικόνες γεγονότων που συντάραξαν τον 20ό αιώνα, συμπλέκοντάς τες με επιλεγμένες αποτυπώσεις στιγμών της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης εκθέτει, σε οιονεί αποθετήριο, πακτωμένα με μαύρες μονωτικές ταινίες περιοδικά, όπου εκτυλίσσονται από τη μεριά των ΜΜΕ σωροί καταλυτικών γεγονότων αλλά και καθημερινών στιγμιοτύπων. Παρατάσσει, συνάμα, βιβλία κατασκευασμένα από τον ίδιο με τη μέθοδο των επικολλήσεων, αλλά και με τις ιστορικές μεθόδους détournement / εκτροπή-οικειοποίηση. Ο Τσώλης συγκροτεί ένα νέο αφήγημα παλαιών γεγονότων, έτσι ώστε να αναδειχθεί η όντως σημασία τους που έχει στρεβλωθεί, παραποιηθεί ή ακόμα και εξαλειφθεί από τα κυρίαρχα αφηγήματα της πολιτικής σκοπιμότητας.