Στέφανος Ζαννής. Τα παιχνίδια του ΤΗΛΕΜάΧΟΥ

Μέσα από μια σειρά 9 έργων, η έκθεση πραγματεύεται το κενό πληροφοριών για τη ζωή του Τηλεμάχου, μέχρι την ενηλικίωσή του, προτείνοντας κάποιες εξεικονισμένες δράσεις. Εδώ, ο καλλιτέχνης εκμεταλλεύεται το κενό αυτό συνδυάζοντας πραγματικότητες από τον κόσμο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας σε έναν διάλογο, συνειδητό ή ασυνείδητο, παραλληλιών και διασυνδέσεων της πραγματικής και δύσκολης ζωής του πατέρα με την παιγνιώδη δραστηριότητα του γυιού.

«Η κόρη που αμάρτησε», 140 x 180 cm
«Η κόρη που αμάρτησε», 140 x 180 cm
«Ο Δούρειος Ίππος», 120 x 150 cm
«Ο Δούρειος Ίππος», 120 x 150 cm
«Εμπλουτίζοντας τα νερά του ποταμού Σκαμάνδρου», 130 x 160 cm
«Εμπλουτίζοντας τα νερά του ποταμού Σκαμάνδρου», 130 x 160 cm