Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πειραιώς

Tο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσείου Μπενάκη προέκυψε κατόπιν ανάπλασης ενός ήδη υπάρχοντος κτίσματος στην Πειραιώς, καταλήγοντας σε ένα δόμημα κατά ένα όροφο μεγαλύτερο. Η κίνηση στους εκθεσιακούς χώρους οργανώνεται περιμετρικά του αιθρίου ενώ η συνολική λογική της αρχιτεκτονικής οργάνωσης και του ύφους του κτηρίου στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου που δεν εξαντλείται σε μια απλή σύντομη επίσκεψη. Πέρα από τις μόνιμες συλλογές του (τμήμα φωτογραφικών αρχείων μουσείου, αρχεία νεοελληνικής αρχιτεκτνικής) προσφέρει ένα δραστήριο πρόγραμμα με περιοδικές εκθέσεις σημαντικών καλλιτεχνών και διάφορα δρώμενα.