Οδηγός Θεάτρου

Κριτικές Παραστάσεων Παίζουν Σήμερα Έρχονται Ποιος παίζει που Αθηνόραμα club Προπωλήσεις

Φεστιβάλ D plus

Ένα τριήμερο καθολικά προσβάσιμο φεστιβάλ (με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ενδογλωσσικούς ελληνικούς υπέρτιτλους με στοιχεία που συμβάλλουν παράλληλα στην κατανόηση των ηχητικών σημάτων από κωφούς/ές και βαρήκοους/ες, ακουστική περιγραφή για τυφλούς/ές και ανθρώπους με προβλήματα όρασης) με workshops, θεματικές συζητήσεις, εικαστικές εκθέσεις, παραστάσεις χορού και θεάτρου, που επικεντρώνεται στην ανάδειξη της τέχνης καλλιτεχνών με αναπηρία όσο και τη δημιουργική συνάντησή τους με μη ανάπηρους καλλιτέχνες. Η καθολική προσβασιμότητα του φεστιβάλ φέρει την υπογραφή της Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών. Συμμετέχουν η Συντεχνία του Γέλιου και το χοροθέατρο Dagipoli Dance Co.