Οι κριτικές του κοινού

SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history

Χορός
Διαρκεια : 60 '

Χορογρ.:Σπ. Κουβαράς
Από την ομάδα Synthesis 748 Dance Company. Εικαστ.: Αντ. Βολανάκης. Μουσ.: Γ. Κουβαράς.

Πληροφορίες Πληροφορίες για τη παράσταση

Οι κριτικές του κοινού

Δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμα κριτικές από το κοινό