Αναστάσης Παναγής Μελέτης. Tales of the Green Heart

Μια πολυμεσική εγκατάσταση γεμάτη από τεκμήρια φυσικών καταστροφών. Το Okay Space μετατρέπεται στο εγκαταλελειμμένο εργαστήριο ενός ψευδό-επιστήμονα που, μέσω τελετουργιών, μάταια προσπαθεί να σώσει τον κόσμο. Φύση και μυθολογία συμπλέκονται με την ατομική εμπειρία του καλλιτέχνη. Όλα σαπίζουν, γίνονται τοξικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πια ζωή. Το πράσινο με τη διττή σημασία του, ως ζωτικό και νοσηρό, καταλαμβάνει τον χώρο, που λειτουργεί ως άγονο πλέον έδαφος, μολύνοντάς τον. Στην έρευνα και στα έργα του, ο καλλιτέχνης επικεντρώνεται στο αποτύπωμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου στη φύση και σε αρχαίους “πράσινους” μύθους και τελετές που σχετίζονταν με αυτή. Μέσω των έργων του, επεξεργάζεται τη ματαίωση και το συναισθηματικό κενό που άφησε πίσω της το τραυματικό τέλος μιας σχέσης. Παραλληλίζει τη συνθήκη που προκαλεί αυτή η πληγή με μια κατάρρευση που ξεκινά από μέσα και κατακλύζει τον κόσμο, με μια ολοκληρωτική φυσική καταστροφή. Οι μύθοι και η τελετουργία έρχονται να δώσουν τη λύση, τη διέξοδο ή ακόμη και τη λύτρωση.