Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Στοχεύοντας στη συστηματική μελέτη, την έρευνα και την πρόοδο της τέχνης, το «Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης» ιδρύθηκε το 2009 και επικεντρώνεται στην επιστημονική καταγραφή της καλλιτεχνικής πορείας στην Ελλάδα, από το 1945 μέχρι σήμερα, με βασικό κορμό το αρχείο της ιστορικής γκαλερί Νέες Μορφές που δεν λειτουργεί πλέον. Ωστόσο, πέρα από το αρχειακό έργο, το ινστιτούτο συμβάλλει έμπρακτα στην προώθηση της δημιουργίας, με εικαστικές εκθέσεις, ομιλίες και προγράμματα σύγχρονης τέχνης.