Περικλής Μπούτος. Καταστροφή & Αναγέννηση

Οι φωτογραφίες του Μπούτου έρχονται να υπογραμμίσουν μια «ενοχλητική αλήθεια», ότι δηλαδή η έννοια περιβαλλοντολογική καταστροφή είναι καθαρά υποκειμενική. Η φύση δεν καθορίζει προτεραιότητες με ηθικά ή αισθητικά κριτήρια. Απλώς, μετά από κάθε αναταραχή, αναζητάει μια καινούργια ισορροπία, η οποία δεν αφορά τις ανθρώπινες επιθυμίες. Αυτό μας αφήνει πάλι με το αναπάντητο ερώτημα: η ωραιοποίηση της φυσικής καταστροφής οφείλεται στην απροσπέλαστη φύση του φωτογραφικού μέσου ή μήπως στο γεγονός ότι τελικά όλες οι εκφάνσεις του φυσικού κόσμου ασκούν πάνω μας μια ακατανίκητη γοητεία;