Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο

Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο

  • Διάρκεια: 70'

Ένα σύγχρονο έργο που προσεγγίζει με ευαισθησία το θέμα της απώλειας μνήμης και το χάσμα μεταξύ των τριών γενιών μιας οικογένειας.


Ερμηνεύουν: Ειρ. Αναγνωστοπούλου, Τ. Αντωνίου, Μ. Κοιλάκος, Γ. Πλιάκης. Σκην.-κοστ.: Μ. Αυγερινού. Μουσ.: Άλκ. Ραυτοπούλου. Για παιδιά ηλικίας 3-9 ετών.

Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο
Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο