Είμαστε οι Πέρσες

Είμαστε οι Πέρσες

  • Διάρκεια: 70'

Οι προσωπικές ιστορίες προσφύγων που ζουν στη χώρα μας συνδέονται με θέματα που θίγει ο Αισχύλος στους «Πέρσες».


Ερμηνεύουν: Ch.A. Zada, R. Mohammad, H. Amiri, Aid. Joyimal, R. Mohammadi, R. Muosevi. Σκην.: Αλ. Σιάφκου, Αρ. Καρανάνος. Μουσ.: Λ. Πηγούνης.