Οδηγός Θεάτρου

Κριτικές Παραστάσεων Παίζουν Σήμερα Έρχονται Προπωλήσεις

Αντόνιο ή το μήνυμα

  • Διάρκεια: 135'

Πενήντα χρόνια μετά το πρώτο και μοναδικό ανέβασμα του έργου, η ομάδα προσεγγίζει ξανά το έργο, εστιάζοντας στην άσκηση της εξουσίας και τη βία που αυτή συνεπάγεται.


Από την Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων.

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα

Αντόνιο ή το μήνυμα