Ο κύκλος που δεν κλείνει

Ο κύκλος που δεν κλείνει

  • Διάρκεια: 90'

Μια γυναίκα αφηγείται γεγονότα της δικής της ζωής, που καθρεφτίζουν την Ελλάδα απ’ τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα.


Ερμηνεύει: Ελ. Αμίτση. Σκην.: Κ. Μουσίκας. Κοστ.: Ν. Ελευθερίου. Μουσ.: Δ. Παριανός. Φωτ.: Άρτ. Λογαρά

Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει
Ο κύκλος που δεν κλείνει