Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού - Πλατεία Γιώργου Ζογγολόπουλου

Αναγνωρίζοντας το έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού δημιούργησε το 2010 την υπαίθρια γλυπτοθήκη στην ομώνυμη πλατεία του Παλαιού Ψυχικού, εγκαθιστώντας έξι μεγάλης κλίμακας γλυπτά του καλλιτέχνη. Τα διαρκώς προσβάσιμα στον επισκέπτη εκθέματα ενσαρκώνουν το όραμα του Έλληνα γλύπτη για την αρμονική ένταξη των γλυπτών του σε δημόσιους υπαίθριους χώρους.