Το Σπίτι της Κύπρου

Δίπλα από την πλατεία Συντάγματος, το μορφωτικό γραφείο της Κυπριακής πρεσβείας διατηρεί έναν ζωτικό χώρο πολιτισμού, προβάλλοντας την πνευματική παραγωγή των Κυπρίων και Ελλήνων λογοτεχνών, καλλιτεχνών, δημιουργών και επιστημόνων. Από το 1987, το Σπίτι της Κύπρου έχει συνεργαστεί με πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς πολιτισμού και συλλόγους των δύο χωρών, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων διάφορες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και περιοδικές εκθέσεις.