Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων

Αποτελώντας το μεγαλύτερο και αρχαιότερο επιστημονικό σωματείο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων έχουν στελεχώσει έναν επιστημονικό φορέα, που εκτός από το συνδικαλιστικό του πρόταγμα έχει προωθήσει πλήθος πολιτιστικών δράσεων. Μέσα από ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια, περιοδικές εκθέσεις, ερευνητικά προγράμματα και εκδηλώσεις προωθεί μέχρι σήμερα την ανάγκη διαφύλαξης της αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Διεύθυνση:

Tηλ: