Ραμνούς

Η κομβική της θέση απέναντι στο Ευβοϊκό κόλπο είχε μετατρέψει στα αρχαία χρόνια την περιοχή του Ραμνούντα σε ένα σημαντικό οχυρό (όπως αναφέρει και ο γεωγράφος Σκύλακας). Τα ερείπια του αρχαίου αυτού δήμου διασώζονται μαζί με τα απομεινάρια του περίφημου ιερού της Νεμέσεως, που αποτελεί το σημαντικότερο ιερό της θεότητας στον ελλαδικό χώρο (χρονολογούμενο περίπου τον 6ο αι. π.Χ.). Μέσα στο περιτειχισμένο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, ο επισκέπτης βρίσκει το γυμνάσιο, το θέατρο, ιερά και η ακρόπολη του Ραμνούντα, ενώ έξω από αυτό υπάρχουν αρκετοί ταφικοί περίβολοι αλλά και ο ναός του Αμφιάραου.

Διεύθυνση:

Tηλ: