Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης

Πάνω από 100.000 ψηφιοποιημένα τεκμήρια, καθώς και τόμοι βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, ημερολογίων και εφημερίδων του 19ου και του 20ού αιώνα αλλά και διάφορα σημαντικά αρχεία βρίσκονται σ' ένα νεοκλασικό κτίριο στην Πλάκα. Οι σημαντικές συλλογές του Φωτογραφικού Αρχείου και των Χαρτών μαζί με τις υπόλοιπες συλλογές αρχείων είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη, συγκεντρώνοντας ένα σημαντικό όγκο πληροφοριών σχετικά με την ιστορική και την πνευματική πορεία της Ελλάδας. Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική αλλά υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης.

Tηλ: