Βραυρώνα

Ο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Βραυρώνας, γνωστός για τον ναό της Αρτέμιδος, είναι χτισμένος σε έναν κολπίσκο στις ακτές του Νότιου Ευβοϊκού κόλπου (κοντά στον σημερινό οικισμό της Λούτσας) και πρόκειται για έναν από τους αρχικούς οικισμούς που αποτέλεσαν την κραταιά Αθήνα. Πέρα από τον εμβληματικό ναό, η ιερή πηγή, η γέφυρα επάνω στον Ερασινό ποταμό, η παλαίστρα και το γυμνάσιο είναι τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του χώρου ενώ στο μουσείο στεγάζονται πλούσια και ποικίλα ευρήματα από την ανασκαφή του ιερού της Βραυρώνας, ξετυλίγοντας την ιστορία της περιοχής.

Διεύθυνση:

Tηλ: