Το θρησκευτικό έργο του Πολύκλειτου Ρέγκου

Μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στο θρησκευτικό έργο του Πολύκλειτου Ρέγκου, ο οποίος σηματοδότησε την ιστορική παράδοση της βυζαντινής τέχνης.Καλλιτέχνης με πλούσιο κοσμικό έργο, ανήκει παράλληλα στην ομάδα των ζωγράφων που επανέφεραν το ιστορικό παράδειγμα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής παράδοσης στη θρησκευτική ζωγραφική. Ο Ρέγκος, σεβόμενος απόλυτα την εικονογραφική παράδοση της βυζαντινής τέχνης και δουλεύοντας με παραδοσιακές τεχνικές και υλικά, όπως η αυγοτέμπερα, ανανέωσε παράλληλα την αγιογραφία με ένα προσωπικό στυλ, που συνομιλούσε με τα κυρίαρχα ευρωπαϊκά ρεύματα της εποχής του. Η έκθεση επιχειρεί να παρουσιάσει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος το σύνολο της θρησκευτικής του ζωγραφικής, εκθέτοντας έργα από όλες τις ζωγραφικές περιόδους του και σε όλες τις τεχνικές που υπηρέτησε: τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, μακέτες εκκλησιαστικών παραγγελιών, χαρακτικά, έργα σε αυγοτέμπερα. Στην έκθεση παρουσιάζονται 120 έργα, καθώς επίσης φωτογραφικό και αρχειακό υλικό που φωτίζει το αγιογραφικό έργο του Ρέγκου.

Πολύκλειτος Ρέγκος, ΄Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αντίγραφο εικόνας από τη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους, 1934, λάδι σε βιομηχανικό ξύλο, Συλλογή Κωνσταντίνου Πολ. Ρέγκου © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, ΄Αγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, αντίγραφο εικόνας από τη Μονή Διονυσίου Αγίου Όρους, 1934, λάδι σε βιομηχανικό ξύλο, Συλλογή Κωνσταντίνου Πολ. Ρέγκου © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Ιερά Μονή Εσφιγμένου, 1934, λάδι σε βιομηχανικό ξύλο, Συλλογή Τελλόγλειου Ιδρύματος Tεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Ιερά Μονή Εσφιγμένου, 1934, λάδι σε βιομηχανικό ξύλο, Συλλογή Τελλόγλειου Ιδρύματος Tεχνών Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Άγιος Δημήτριος, 1935, αυγοτέμπερα σε ξύλο, Μουσείο Βυζαντινού            Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, δωρεά Καλλίστης Δαρβέρη (ΝΕΤ 014) © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Άγιος Δημήτριος, 1935, αυγοτέμπερα σε ξύλο, Μουσείο Βυζαντινού            Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, δωρεά Καλλίστης Δαρβέρη (ΝΕΤ 014) © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Άγιος Γεώργιος, 1948(;), αυγοτέμπερα σε ξύλο, Συλλογή Κωνσταντίνου Πολ. Ρέγκου © Β.Χ.Μ
Πολύκλειτος Ρέγκος, Άγιος Γεώργιος, 1948(;), αυγοτέμπερα σε ξύλο, Συλλογή Κωνσταντίνου Πολ. Ρέγκου © Β.Χ.Μ