Στέλιος Pupet. How Far We Went

Η έκθεση περιλαμβάνει νέα έργα του καλλιτέχνη που διαπραγματεύονται τα θέματα επιλογής του με μία δόση χιούμορ. Η εξελιγμένη τεχνική του Pupet, αφομοίωσε φορμαλισικά στοιχεία στην σύνθεσή του και συνδυάζει την ζωγραφική εικόνα περιστασιακά με έναν λεπτό σχολιασμό του παράλογου ψυχισμού μας. O τίτλος της έκθεσης, λέει ο Pupet, καθρεφτίζει την σχέση ανάμεσα στην διαδικασία της ζωγραφικής του και το ταξίδι της ζωής του, που έχουν αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Πιστεύει ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του καλλιτέχνη μέσα από την ζωή είναι κριτικής σημασίας για την ανάπτυξη και εξέλιξη της τέχνης του σε νέα επίπεδα. «Κατάλαβα πλέον ότι η προσωπική εσωτερική δουλειά και πρόοδος μεταφράζεται σε καλύτερη τέχνη».