Πώς μάθαιναν οι Έλληνες γράμματα από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση (1453-1821)

Με εναρκτήριο σταθμό τη βυζαντινή κληρονομιά, η έκθεση εκκινεί ένα ταξίδι από το "άλφα έως το ήτα" και αφηγείται την εξέλιξη της ελληνικής παιδείας: πώς τα παιδιά μάθαιναν γράμματα, ποια ήταν τα εκπαιδευτικά εργαλεία των καθηγητών, ποιο ήταν το περιεχόμενο της διδασκαλίας και τα πρόσωπα που δίδαξαν και διαμόρφωσαν την ελληνική εκπαίδευση, αλλά και πώς ο ελληνικός διαφωτισμός συνέβαλε στην έναρξη του Ελληνικού Αγώνα αλλά και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Βασική μέριμνα του ΜΙΕΤ κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έκθεσης ήταν να παρουσιάσουν στον κόσμο την ελληνική εκπαίδευση από μια αντικειμενική σκοπιά, καθώς αρκετές πτυχές της έχουν παρερμηνευθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο θρύλος του κρυφού σχολειού, το οποίο δεν αναφέρεται σε καμία πηγή, αλλά η ύπαρξή του διαιωνίστηκε για άλλους λόγους μέσω και της επίσημης εκπαίδευσης.

Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσαρας τόμους διῃρημένη συναρμοσθεῖσα μέν ποτε παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου Ἰωάννου Πατούσα. 1805. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, 64)
Ἐγκυκλοπαιδεία Φιλολογικὴ εἰς τέσαρας τόμους διῃρημένη συναρμοσθεῖσα μέν ποτε παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου Ἰωάννου Πατούσα. 1805. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, 64)
Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι μετὰ τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυζαντίου. 1818. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, 25)
Αἰσώπου τοῦ Φρυγὸς Βίος καὶ Μύθοι μετὰ τῆς Χρηστοηθείας Ἀντωνίου τοῦ Βυζαντίου. 1818. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, 25)
Ωρολόγιον. Τέλη 15ου αιώνα. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, χφ. 31)
Ωρολόγιον. Τέλη 15ου αιώνα. Ιστορικό & Παλαιογραφικό Αρχείο ΜΙΕΤ (Συλλογή Πέζαρου, χφ. 31)

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Πεσματζόγλου 1

  • Ιστορικές - Αρχαιολογικές
  • τηλ.: 2103279978

Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Σαβ.: 10 π.μ. - 6 μ.μ.

Είσοδος ελεύθερη