Γιώργος Κρανίου. Αστικά σημεία

Μέσα από 20 περίπου ελαιογραφίες μεγάλων και μικρότερων διαστάσεων, ο καλλιτέχνης εστιάζει με το βλέμμα του σε όψεις και αρχιτεκτονικά στοιχεία της σημερινής Αθήνας, δημιουργώντας στη ζωγραφική επιφάνεια ποιητικά σπαράγματα ενός αστικού τοπίου. Η ζωγραφική του Γιώργου Κρανίου απομονώνει, σχεδόν φωτογραφικά, όψεις από κτίρια και πυλώνες με φόντο τον αττικό ουρανό, προτείνοντας διακριτικά μια ποιητική μεταμόρφωση των αστικών αυτών σημείων.


Επιμέλεια: Ελισάβετ Πλέσσα