Γεωργούλα Μαρία

Στην πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα, πραγματεύεται την ποιότητα της μαλακότητας με τη χρήση ποικίλων υλικών και αντικειμένων