Φωτεινή Παλπάνα. View of Us / Όψεις μας

Η Φωτεινή Παλπάνα δημιουργεί ένα περιβάλλον που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά γεωλογικών διαμορφώσεων με εκείνα ανθρώπινων σωμάτων, συνεχίζοντας την έρευνά της γύρω από τη σχέση του ατόμου με τη φύση και το τοπίο. Το νέο πρότζεκτ της αποτελεί εξέλιξη ενός έργου που η καλλιτέχνιδα παρουσίασε πέρυσι στην Ίο. Τώρα, η Παλπάνα εξετάζει το ζήτημα διεκδίκησης του εδάφους-περιβάλλοντος ως τον φυσικό χώρο των κοινών μας αισθήσεων. Η γλυπτική εγκατάσταση στο «Ιλεάνα Τούντα» συνδυάζει οικοδομικά υλικά, σχέδια γαζωμένα σε ύφασμα και το βίντεο «Vie of Me» (2017), το οποίο αναφέρεται στη μηχανική και τους σωματικούς ρυθμούς που εμπλέκονται στην κατασκευή του γλυπτικού αντικειμένου. Το έργο της Παλπάνα είναι μία απόπειρα παρουσίασης ενός κόσμου όπου γεολογικά, ανθρώπινα και κατασκευασμένα σώματα συνυπάρχουν αρμονικά, ανταλλάσοντας μορφολογικά στοιχεία και ιδιότητες.


Επιμέλεια: Δημήτρης Φουτρής

View of Us, 2023, σχέδιο γαζωμένο σε ύφασμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, σχέδιο γαζωμένο σε ύφασμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης
View of Us, 2023, τσιμεντοειδή δομικά υλικά, ακρυλικό χρώμα, λεπτομέρεια εγκατάστασης