Αλέξανδρος Λάιος. Flipping Coin

Ο Αλέξανδρος Λάιος δημιουργεί επιτοίχια έργα μεικτής τεχνικής και μια σειρά γλυπτών που ενεργοποιούνται μέσω του φωτός. Ουσιαστικά, το φως και η αδυναμία του ανθρώπινου ματιού αποτελούν τα βασικά στοιχεία της έκθεσης, ενώ ο τίτλος αναφέρεται στην αιώρηση, όταν για παράδειγμα κοιτάμε ένα νόμισμα να αιωρείται πριν πέσει στο έδαφος. Παράλληλα, είναι και ένα σχόλιο για την αμφίσημη στάση μας απέναντι στην επιστήμη, την οποία τείνουμε να κατακρίνουμε για όποια δυσκολία εμφανίζει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.


Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος