Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Χώροι Τέχνης - Ιδρύματα
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΘΗΝΑ
Κανελλοπούλου, παραλία Ελευσίνας
Τηλ: 2105565612

Λειτούργησε ως σαπωνοποιείο από το 1875 έως το 1960. Μετά από την ανακήρυξη της Ελευσίνας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, ο δήμος έχει διαθέσει τον χώρο του παλαιού εργοστασίου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ προβλέπεται και η επέκταση νέων πολιτιστικών χώρων στις εγκαταστάσεις του.

Φωτογραφίες

Χάρτης