Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας

Το σύνολο σχεδόν της οικονομικής ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους αλλά και οι σημαντικότερες πτυχές της πολιτικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας αποτυπώνονται στο Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ, καλύπτοντας την περίοδο από το 1841 μέχρι το 1966. Όλα τα τεκμήρια που αφορούν την λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας συλλέγονται και διαφυλάσσονται άκρως μεθοδευμένα, δομώντας μία από τις πλουσιότερες πηγές πληροφόρησης του πολίτη για το κράτος.