Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πρόκειται για το πρώτο ερευνητικό κέντρο της χώρας και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ιδρυθέν από το 1842. Με βασικό στόχο την εκλαΐκευση των αστροφυσικών γνώσεων, το ερευνητικό κέντρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών έχει οργανώσει τα τελευταία χρόνια πλήθος σεμιναρίων, διαλέξεων και νυχτερινών παρατηρήσεων από τον Λόφο των Νυμφών και τον Λόφο της Πεντέλης.

Διεύθυνση:

Tηλ: