Χρυσόθεμις

Από τις παλιότερες αίθουσες τέχνης στην περιφέρεια της Αθήνας. Εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια αποτελεί έναν χώρο πολιτισμού και διαλόγου με την τέχνη, για νέους και δόκιμους καλλιτέχνες στην γειτονιά του Χαλανδρίου.