Τύμβος Αθηναίων Μαραθώνας

Στην πεδιάδα του Μαραθώνα σώζεται ο χωμάτινος τύμβος (γνωστός και ως «σορός») που χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τα αποτεφρωμένα λείψανα των 192 Αθηναίων που έπεσαν στη νικηφόρα μάχη κατά των Περσών το 490 π.Χ. Με ύψος 10 μέτρων και διάμετρο 50, ο τύμβος παρέμεινε ως τη ρωμαϊκή εποχή τόπος προσκυνήματος των αθηναίων εφήβων.

Διεύθυνση:

Tηλ: