Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου»

Αγοράζοντας συνεχώς επί 30 χρόνια παλιές φορεσιές από τα διάφορα χωριά της Ελλάδας, η Δόρα Στράτου έχει συγκεντρώσει έναν ενδυματολογικό θησαυρό που φυλάσσεται στον πέμπτο όροφο του δικού της θεάτρου, στο ιστορικό κτίριο στην Πλάκα. Περισσότερες από 2.000 διαφορετικές φορεσιές με τα κοσμήματα και τα εξαρτήματά τους συγκεντρώνονται στην εκθεσιακή ιματιοθήκη, αναδεικνύοντας τις υφολογικές διαφορές ανά περιοχή και ανά χρονολογία.

Διεύθυνση:

Tηλ: