Σιδηροδρομικό Μουσείο

Το Σιδηροδρομικό Μουσείο Αθηνών στα Σεπόλια ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο στην κατηγορία του, για τα εγχώρια δεδομένα. Μεταξύ άλλων, χειροκίνητες και ποδοκίνητες δραιζίνες. τοπογραφικά όργανα, ατμάμαξες, επιβατικά οχήματα, εξοπλισμός σταθμών και ένα μηχανουργείο με μηχανήματα κατασκευής από το τέλος του 19ου αιώνα ξεδιπλώνουν την ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων, στις έξι αίθουσες του μουσείου. Στον προαύλιο χώρο περιλαμβάνεται το παιδικό ψυχαγωγικό τρένο και φιλοξενούνται υπαίθριες εκδηλώσεις.