Μουσείο Πόλεως Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία

Στην πλατεία Κλαθμώνος, δυο από τα παλαιοτέρα (και άγνωστα στο ευρύ κοινό) κτίρια της πρωτεύουσας, ένα εκ των οποίων είναι το «παλαιό παλάτι» του βασιλικού ζεύγους (Όθωνα και Αμαλίας) στεγάζουν από το 1980 ένα άκρως ενδιαφέρον μουσείο, αφιερωμένο στην πόλη της Αθήνας. Ζωγραφικοί πίνακες, χαρακτικά, γλυπτά, ιστορικά έπιπλα και άλλα αντικείμενα όπως χαλιά, μουσικά όργανα, φωτογραφίες, το πρόπλασμα της Πόλεως των Αθηνών του 1842 κ.α. αρθρώνουν μία συλλογή περίπου 40.000 αντικειμένων, από την ελληνική αρχαιότητα ως τον 21ο αιώνα για την ιστορία της πόλης ως πρωτεύουσα κράτους.