Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Δωρίζοντας την προσωπική τους συλλογή στο ελληνικό δημόσιο από τις αρχές του ‘70, η οικογένεια Κανελλοπούλου χάρισε στην πολιτισμική κληρονομιά της χώρας άλλο έναν μουσειακό θύλακα της ιστορίας. Στο αναπαλαιωμένο, διατηρητέο κτίριο του 19ου αιώνα, που επεκτάθηκε το 2004 με μία νέα πτέρυγα, εκτίθενται αντικείμενα τέχνης και καθημερινότητας από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (Α΄ πτέρυγα) καθώς και εκθέματα παλαιοχριστιανικής έως και μεταβυζαντινής εποχής (Β΄πτέρυγα).