Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

Τα 1.200 διαφορετικά λαϊκά, μουσικά όργανα που βρίσκονται στο τριώροφο νεοκλασικό της οικίας Λασσάνη (στην Πλάκα) είναι ο καρπός της επίμονης, 40χρονης έρευνας και μελέτης του μουσικολόγου Φοίβου Ανωγειανάκη. Μεμβρανόφωνα, αερόφωνα, χορδόφωνα και ιδιόφωνα, τα όργανα του μουσείου εκτείνονται από τον 18ο αιώνα έως σήμερα και συγκεντρώνουν πάνω τους εξαιρετικό εθνολογικό ενδιαφέρον καθώς και διακοσμητική πρωτοπορία.

Tηλ: