Μουσείο Ελευθέριου Βενιζέλου

Ο Κρητικός Ζαχαρίας Μακατούνης και ο γιος του Αντώνης παραχώρησαν στην Δήμο Αθηνών, στα μέσα της δεκαετίας του ’80, το εξαιρετικά πολύτιμο υλικό τους γύρω από την ζωή του σπουδαίου Έλληνα πολιτικού, Ελευθέριου Βενιζέλου. Προσωπικά κειμήλια και τεκμήρια γεγονότων (έντυπα, έγγραφα, φωτογραφίες, λιθογραφίες, επιστολικά δελτάρια, προσωπογραφίες και απεικονίσεις του) απλώνονται στους δύο ορόφους του μουσείου και συνθέτουν το πρόσωπο της εμβληματικής προσωπικότητας, από την γέννησή του μέχρι και τον θάνατό του.

Διεύθυνση:

Tηλ: