Μουσείο Αφής

Ένα εκ των πέντε μουσείων στο είδος του παγκοσμίως, το Μουσείο Αφής ιδρύθηκε το 1984 από τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδας και φέρει εγγενώς μία ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα: οι επισκέπτες όχι μόνο επιτρέπεται να αγγίξουν τα εκθέματα αλλά είναι και μία βιωματική εμπειρία που επιβάλλεται. Τα πιστά αντίγραφα των πρωτότυπων μουσειακών εκθεμάτων απ’ όλη την χώρα, με έμφαση στην αρχαιοελληνική και βυζαντινή περίοδο, δίνουν την δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης να γνωρίσουν με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.