Ιερό Αιγυπτίων Θεών

Το όνομα «Νησί» χρησιμοποιούσαν οι παλιοί περιηγητές για την περιοχή του Μικρού Έλους της Μπρεξίζας, καθώς ξεπρόβαλλε μια νησίδα γης από το υπόλοιπο έλος εξαιτίας τεχνητών έργων στη νότια πλευρά του κάμπου του Μαραθώνα. Εκεί βρίσκεται το ιερό των Αιγυπτίων θεών, με τον κύριο ορθογώνιο χώρο στα δυτικά και ένα μικρότερο κτίσμα της εισόδου στα ανατολικά να κοσμούνται με πυλώνες αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής. Αφιερωμένο στον Σάραπι, την εξελληνισμένη μορφή του θεού Όσιρι, το ιερό συνεχίζει μέχρι σήμερα τις ανασκαφές του, με τα ευρήματά του να φιλοξενούνται σε ειδική αίθουσα στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα.